| www.selkaydinvamma.fi |
    

Vamman seuraamukset - Yleistä
13-05-2004 / AD

Selkäydinvamman aiheuttamat vaivat tuntuvat olevan kuin säätila: niistä voi puhua ja valittaa, muttei niille mitään voi. Näillä sivuilla kerrotaan laajasti vamman seuraamuksista ja eri hoitovaihtoehdoista, joista voi olla sinulle hyötyä. Hoidot kehittyvät koko ajan ja on hyvä tietää uusimmat konstit. Kuitenkin jokaisen meistä on itse arvioitava itselleen paras tie, eikä yksiselitteisiä neuvoja voi sanoa.
Ainakin 100 ihmistä Suomessa saa vuosittain vamman ja kaikkiaan meitä on noin 3000. Toimintakyvyn määrittää kaksi olennaista seikkaa: missä kohdin selkäydintä vaurio on ja onko ydin tuhoutunut tietyltä kohdalta kokonaan vai vain osittain. Välittömästi tapaturman jälkeen ei tilannetta voida täysin luotettavasti arvioida ja ennuste varmentuu päivien ja viikkojen kuluessa. Lääkärin käsin suorittama testaus ihotunnosta ja lihastoiminnasta on edelleenkin paras keino kartoittaa tilanne. Vuosien saatossa voit toisaalta itse tietää tilanteesi parhaiten.


Suurin osa meistä selkäydinvammaisista sanoo lihasten halvauksen olevan vammautumisen hankalin seuraamus. Toisaalta vaurio selkäytimessä aiheuttaa yleensä paljon muutakin kuin liikuntavamman. Tuntopuutokset, rakon, suolen ja sukupuolielinten toimintahäiriöt yhdessä saattavat aiheuttaa melkoisen ongelmakentän. Nämäkin vaivat ovat seurausta viasta hermostossa, jonka kartoituksesta kerrotaan tässä tiedostossa.

Ns. ASIA-tutkimuksella saadaan kartoitettua karkeasti selkäytimenvaurion laatu. Tutkimuksessa testataan ihon tunto jokaisen selkäytimen hermojuuren hermottomalta alueelta sekä terävälle että kevyelle kosketukselle. Lisäksi arvioidaan useiden ylä- ja alaraajojen lihasten voima. Peräaukon tunnon ja sulkijalihastoiminnon perusteella arvioidaan, onko vamma täydellinen vai osittainen. Tunto- ja lihastestausarvoista saadaan kokonaispistemäärä, joka kuvastaa selkäytimenvaurion määrää.
Hermostollisen vaurion taso määritellään ASIA-tutkimuksella, käytännössä se on ylin selkäytimen jaoke, jolla on normaalit sekä lihas- että tuntotoiminnat. Kaulaydin merkitään kirjaimella C (kahdeksan jaoketta), rintaydin T (kaksitoista jaoketta), lanneydin L (viisi jaoketta) ja ristiydin S (viisi jaoketta).
Hermovamma voi olla eri kohdassa (ylempänä tai alempana) kuin murtuma. Niinpä murtuman diagnoosi ei välttämättä kerro vammatasoa.

Täydellinen vamma tarkoittaa, että ytimessä on jollakin kohdalla täydellinen katkos. Yhteydet aivoista vaurion alapuoliseen elimistöön on siis kokonaan poikki. On mukava olla edes jossain asiassa täydellinen! Tällöin saa myös ASIA-luokituksessa parhaan arvosanan eli A:n.
Osittaisessa vammassa ainakin osa hermosäikeistä toimii vaurion kohdalla. Osittainen selkäydinvamma voi olla hyvin lievä, kävely sujuu moitteettomasti, rakko toimii normaalisti, ehkä lihakset ovat hieman kankeat. Toisaalta osittaisessa vammassa voi vain osa tuntosäikeistä olla toimivia, jolloin tila lähes vastaa käytännössä täydellistä vammaa. Luonnollisesti mitä osittaisempi vamma on, sen parempi. ASIA-luokka B:ssä on tuntoa tallella vamman alapuolella, C:ssä myös vähäistä lihasvoimaa ja D:ssä kohtalaista lihastoimintaa.

Selkäytimen vauriot voidaan jakaa ylemmän (yleensä kaula- tai rintarangan murtumissa) ja alemman liikehermosolun vaurioihin (yleensä lannerangan ja ristiluun murtumissa). Käytännössä tällä voi olla suuri merkitys.
Ylemmän liikehermosolun vauriossa jää selkäydintä “henkiin” vammatason alapuolelle, kuitenkin joko kokonaan tai osittain aivojen kontrollin menettäneenä. Tällöin elimet voivat toimia “spontaanisti”, kuten lihasten spastisuus tai yliärtynyt, spastinen virtsarakko.
Alemman liikehermosolun vauriossa elimet (esim. lihakset) ovat lamassa, tai spontaanitoiminta (rakkossa, suolessa) on vaimeaa.

Aseta aloitussivuksi | Lisää suosikkeihin | Yhteystiedot | Webmaster | Sivukartta
   Copyright © 2003 Selkäydinvammasäätiö